Search Login

Demokraten, innlegg 1. desember

Jeg kan kjenne det på vannet mitt

"Jæ tøkk's jæ kjenner 'e på vannet mett," sa bestefar når det var noe han hadde på følelsen.
Det betyr vel omtrent det samme som når vi sier: " Jeg syns jeg ser det" , gjerne med en litt ironisk undertone. Ungdommene bruker uttrykket: "Ja, sæærlig!"
Men hva menes med vannet mitt? Lenge trodde jeg vel at det hadde noe å gjøre med vannlatingen hos gamle menn. Ja, jeg syntes vel at bestefar var litt vovet i sitt valg av ord. Men like fullt fikk uttrykket jeg syns jeg kjenner det på vannet mitt fikk sin plass i familiekretsen, men jeg har knapt hørt det brukt av andre.

For kort tid siden fikk jeg imidlertid høre følgende replikk i en amerikansk film: "I can feel it in my water." Og plutselig falt brikkene på plass. Bestefar hadde tatt med seg uttrykket over Atlanteren, fra sine unge år i Amerika. Og etter kort tids googling fant jeg ut at opprinnelsen til uttrykket pekte i forskjellige retninger. På engelsk finnes også et uttrykk med parallelt innhold: "I can feel it in my bones". I begge tilfeller peker uttrykket i retning av anatomi og intuisjon.

Er uttrykket kjent andre steder?

Sjydda ongær!

 

Når bestefar syntes vi ungene bråket for mye, satte han i med et: Sjydda! eller bare sjy! Vanligvis brukes "hysj" i normalspråk, men sjydda er et mer kraftfullt utrop. Ordet kan komme av det engelske "shoo!", som betyr noe i retning av "vekk, ut med deg!" Når dette ble brukt av bestefar, kan dette følgelig også være et uttrykk han hadde med seg fra Amerika.

Gjennom et langt lærerliv erfarte jeg at ordet sjydda hadde mye mer øyeblikkelig virkning og var derfor var langt mer effektivt enn det litt utflytende hyysjsjsjsj!

Kommentarer og innspill kan også skje på tlf 97654563

Artikkeloversikt