Search Login

Demokraten, innlegg 24. november

GAMMEL ELLER NY TELLEMÅTE?

4711 (Syvogførr elleve)

Dette er navnet på verdens trolig mest populære Eau de Cologne (Vann fra Køln). Navnet var identisk med adressen der luktevannet ble produsert, nemlig 4711 Carillons gate i Køln. Produsenten, Wilhelm Muelhens hadde fått oppskriften av en karteusermunk i bryllupsgave.". Bestemor fikk hver år minst en flaske 4711, og produktnavnet ble alltid uttalt "syvogførr elleve". Derfor ble denne julegaven nesten som et selvstendig symbol på protesten mot "den nye tellemåten", som kom i 1951.

Soldat nr 47
Var en slags forløper for 91 Stomperud. Tegneserien Soldat nr 47 kom ut som julehefte i perioden 1954-60. Duoen Bjarne Kristoffersen og Øyvind Dybvad sto bak som hhv tegner og tekstforfatter. Svenskene laget film om ham. I Sverige het han 47-an Löken. Men selv med hjelp fra svenskeuttalen (förtisjuan Löken) ble navnet på norsk uttalt etter den gamle tellemåten.

Sommeren -47
Denne sommeren var "den tørreste og varmeste "i manns minne".
Onkel Anders satt utenfor hytta i 35 graders varme.. "Her er gutt som ente er frøsen," sa han med sin sedvanlig selvironi mens han vrengte av seg overskjorta. Ordet overskjorte er vel i ferd med å bli foreldet. I dag sier de fleste bare skjorte, men ordet er logisk nok når vi ser på varianten underskjorte (over/under). Ingen av dem har plass i den offisielle bokmålsordboka, og ved søk på internett finner vi at underskjorte har ca 14,5 mill. treff, mens overskjorte bare har knapt 2,5 millioner.

I manns minne
Uttrykket i manns minne blir gjerne brukt i forbindelse med værfenomen. Det kunne være interessant å høre om dette uttrykket har noe absolutt mål. I skarp kontrast til alle som måtte hevde at manns minne går fra "tolv til midda§" mener jeg at "manns minne" kan strekke seg langt utover et menneskes levealder, - kanskje så langt som vi har dokumentasjon eller muntlige overleveringer til.

I fra Universitetet i Tromsø klipper vi følgende:
"Varmeste tiår i manns minne
Aldri i løpet av de siste 2000 år har Golfstrømmen ved Svalbard vært varmere enn i dag. – Det er ingen opplagte naturkrefter som kan forklare dette, sier professor Morten Hald." (Maja Sojtaric 28.01.2011)
Kan vi bruke 2000 år som en gyldig mål for "manns minne"?
"Du er som sommeren 47, - lang og tørr",
sa vi til en av våre venninner på den tiden. Hun raget nok mange cm over havet , men var langt fra tørr og kjedelig. Men rimet slo an, og hun lo med oss og avvæpnet alle eventuelle tilløp til mobbing med sin herlige latter.

Kommentarer og innspill kan også skje på vår blogg eller på tlf 97654563

Artikkeloversikt