Search Login

Demokraten, innlegg 17. november

NÅ SKAL VI SE...

Slakting
Bestefar hadde mange historier fra sine år i Amerika. De fleste anekdoktene har dessverre fått samme plass i glemmeboka som unge mennesker tildeler så alt for mange av eldre generasjoners velmente overleveringer. Jo flere ganger vi hørte de samme historiene, jo mer effektivt stengte vi det ute fra vår egen verden. De historiene som likevel har overlevd i vår erindring, er de som blir båret oppe av fyndige sitater, treffende replikker eller gode illustrasjoner. En av bestefars historier som kombinerer alle disse kriteriene, er hentet fra hans slakterkarriere. Så vidt jeg forstår var det vanlig at slakteren hadde med seg en læregutt når storfe skulle slaktes. Særlig viktig var selvsagt dette når det dreide seg om muskuløse og strie okser. Selve arbeidet foregikk på den måten at den ene holdt dyret, mens den andre med stor kraft brukte slegga på okseskallen. Deretter ble dyret blodtappet. Bestefar fortalte at han i en periode hadde ansatt en slakter som var svært skjeløyd, eller blingsete, som bestefar sa. Han sto en dag og betraktet samarbeidet mellom denne slakteren og en nyansatt læregutt. En svær okse skulle til pers, og læregutten hadde fått det store dyret under konroll. Et rep var spent fast mellom dyret og slaktebenken, og gutten skulle nå bare sørge for at oksen sto i ro. "Klar?" sa slakteren og hevet slegga. "Vent!" ropte læregutten idet han kom til å kaste et blikk opp på slakteren. "Slør 'u der 'u sektær, så høller'nte jæ stuten!" sa han.

Har'u sett no' støkt?
Internreplikk mellom arbeidere som i hemmelighet snek seg til en ekstra fem-minutter. (noe støkt = formannen) Komikken ble unektelig håndgripelig da en noe nærsynt arbeidsmann stilte spørsmålet til formannen.

Nå ska' vi se, sa Widnes'n
Et litt muntert alternativ til "den blinde merra". Jeg vet ikke sikkert hvem den svaksynte Widnes var, men vi har fått opplyst fra "vanligvis velinformert hold" att Widnes skal ha vært Fredrikstads første kinosjef. En blind kinosjef, - ganske spesielt?

Kommentarer og innspill kan skje på bloggen eller på tlf 97654563

Artikkeloversikt