Search Login

Demokraten, innlegg 3. november

KVELD OG VEABØL

"Nå er det kveld og veabøl," pleide mamma å si.Veabøl kan bety vedkasse, der bøl har den leksikalske betydningen "flyttbar kasse", mens veabøl i trønderske dialekter kan bety "fang vedskier", der bøl kan være det samme som "bør eller byrde". Kveld og veabøl kan da være et uttrykk for at en om kvelden bar inn ved for neste morgen.
Er det noen som kjenner uttrykket og som kan kommentere herkomsten?

MALESJØSJK

Vår oldemor, Elen Andreasdatter Svendsen, f 1835, brukte dette ordet når hun ville karakterisere et menneske som hun opplevde som innful, ondskapsfull og beregnende. Den offisielle, norske skrivemåten er malisiøs. Ordet brukes ikke hyppig, men i følge ordbøker betyr det ondskapsfull, skadefro, - altså ganske nær den muntlig overleverte betydningen. Det finnes engelske og franske slektninger av dette ordet. Det engelske malicious har hovedbetydningen skadelig, mens det franske malicieux betyr rampete.
Og så kan en undres over hvordan dette fremmedartede ordet hadde sneket seg inn i dagligtalen til folket på husmannsplassen Glørudholtet i Rakkestad på midten av 1800-tallet
Til slutt i dagens spalte avlegger vi vår tante Marie Sanengen en visitt

TANTE MARIE OG TYSKEREN

Det var under krigen, og noen tyskere kom inn til tante Marie, bestefars søster. Tyskerne skulle gi beskjed om ett eller annet. Tante Marie forsto vel ikke særlig mye av det som ble sagt, annet enn at hun var meget bevisst på at det var fienden hun hadde med å gjøre. Derfor sa hun i en foraktelig tone mens hun formelig viftet dem vekk: "Di er så dumme fer se. Jæ jitter'nte svara dår engang!"

Artikkeloversikt